X
تبلیغات
قدرت درون - روش های دیگر خود هیپنوتیزمی:

قدرت درون

علوم ماوراء_مراقبه_خود هیپنوتیزمی_پرواز روح و غیره

روش های دیگر خود هیپنوتیزمی:

روش اعداد معکوس :


در حالت نشسته و یا دراز کش با چشمان بسته پس از چند تنفس عمیق بدن خود را وانهاده و شل بکنید سپس حدود 5 دقیقه در حالت خلا فکری بمانید یعنی از افکار پراکنده خودداری کنید. آنگاه ده بار(حتما لازم نیست ده بار باشد بلکه بیشتر و کمتر نیز می شود ) اینچنین تلقین به نفس کنید " من هر لحظه ای که شروع به شمارش اعداد معکوس می کنم بدنم وانهاده تر و سنگین تر و بی حس تر . تمرکز فکرم قوی تر و ضمیر ناخود آگاهم بیدار تر و هیپنوز من عمیق تر می شود "آنگاه شروع به شمارش معکوس از عدد هزار تا یک بکنید"

اول : اعداد را آرام بشمارید ثانیا : همراه با شمارش تصور بیخودی از خود بکنید ثالثا : اگر وقت زیادی ندارید در هر بار تمرین یک بار شمارش معکوس از عدد هزار تا یک کافی است ولی اگر وقت زیادی دارید و می خواهید پیشرفتتان سریعتر شود می توانید دو یا سه بار و حتی بیشتر شمارش معکوس از هزار تا یک را انجام دهید

روش تمرکز به ضربان قلب :


در این حالت در حالت نشسته و یا خوابیده به پشت با چشمان بسته تمام فکر خود را متوجه ضربان قلب خود کنید هر قدر زمان بگذرد شما بیشتر فکر خود را روی ضربان قلب خود متمرکز می کنید. با ادامه تمرکز شما دچار خلا فکری گشته و ضمیرناخود آگاه بیدار تر شده و حالت عمیق از خلسه اینجاد می شود . این روش یکی از روش های موثر است ولی باید به دو نکته توجه کنید .

اولا: شما در ابتدای شروع تمرین ضربان قلب خود را احساس نخواهید کرد و صدایش را نیز نخواهید شنید لذا برای شنیدن صدای قلب خود و احساس ضربان آن ابتدا چند نفس کاملا عمیق بکشید و حدود نیم دقیقه حبس کنید آنگاه به طور آرام بیرون دهید . این عمل موجب می شود که دیر به بدن اکسیژن برسد لذا ضربان قلب شما سریعتر و تند تر و با صدای بلند تر احساس شود . بعد از اینکه کاملا صدای قلب خود را شنیدید و ضربان آنرا احساس کردید تمام نیروی فکر خود را صرف درک و تعقیب آن کنید لذا هر لحظه حالت هیپنوز شما عمیق تر می شود و تنفس شما آرام تر می شود.

ثانیا : اگر با چند نفس عمیق موفق به تعقیب ضربان قلب خود نشدید یعنی پس اتمام تنفس ضربان قلب خود را احساس نکردید اینجا بهتر است در حالت خوابیده به پشت بعد از چند تنفس عمیق یکی از دستهای خود را روی قلب خود قرار دهید تا با کمک دست خود ضربان آنرا احساس کنید. مطمئن باشید که در این حالت حتما قادر به احساس ضربان قلب خواهید بود و هر لحظه هیپنوز شما عمیقتر خواهد شد.

روش تمرکز به سقف دهان:

در حالت نشسته و یا دراز کش با چشمان بسته با چند نفس عمیق بدن خود را ریلاکس و وانهاده و افکار خود را متمرکز کنید آنگاه تصمیم بگیرید که فکر خود را به سقف دهان متمرکز نمائید در ابتدای امر شما به خوبی نمی توانید به سقف دهان خود تمرکز داشته باشید پس برای این کار شما به آرامی شروع به چرخاندن زبان خود در دهان بکنید آنگاه نوک زبان خود را به سقف دهان بچسبانید سپس با دقت و به آرامی نوک زبان خود را در سقف دهان به حرکت در آورید حدود یک یا دو دقیقه با دقت تمام و به آرامی این کار را انجام دهید سپس به آهستگی زبان خود را از حرکت باز داشته فکر خود را به سقف دهانتان متمرکز کنید پس از این برنامه تمرکز شما روی سقف دهان خیلی بیشتر و با موفقیت خواهد شد.

این تمرین که با ایجاد خلا فکری شما را به سوی هیپنوز عمیق سوق می دهد قابل اجرا در هر مکانی می باشد.

روش تمرکز به تنفس خود:

این روش را در حالت نشسته و خوابیده می توانید انجام دهید ابتدا با چند تنفس عمیق بدن خود را شل و وانهاده کنید. آنگاه چشمهای خود را بسته و حدود 5 دقیقه در حالت خلا فکری بمانید و خود را برای شنیدن کامل صدای تنفس آماده کنید آنگاه در حالی که به صدای تنفس خود گوش می کنید و تمرکز شما فقط به صدای نفس کشیدن خودتان متمرکز می باشد تصور کنید که هر لحظه راحت تر صدای نفس خود را شنیده و در حالت هیپنوز عمیق و بی خبری از محیط قرار می گیرید.

این روش تمرین موثری می باشد زیرا اولا گوش دادن به صدای تنفس در ذهن شما ایجاد خلا فکری خواهد کرد ثانیا : با ایجاد خلا فکری و سکوت و سکون سرعت تنفس شما آرام تر هواهد شد که زمینه ای برای عمیق شدن هیپنوز شما می باشد ثانیا : چون صدای تنفس انسان یکنواخت می باشد لذا این یکنواختی ایجاد هیپنوز می کند و چون سرعت تنفس شما با گذشت زمان (نه یکباره) کم خواهد شد لذا به هم خوردن تدریجی یکنواختی تنفس را احساس نخواهید کرد.

روش آهن ربا :


روش آهن ربا روشی خیلی موثر برای افرادی است که قدرت تصور آنها قوی است.

به پشت دراز بکشید و پاهای شما از همدیگر به اندازه 20 و 25 سانتیمتر فاصله داشته باشد. بازوهای شما نیز با فاصله کمی از بدنتان طوری قرار بگیرند که کف دستهای شما به سمت آسمان باشد . چشمان خود را ببندید در حالت تمرکز با 10 تنفس عمیق بدن خود را کاملا شل و وانهاده کنید بعد ار تمرکز ده بار تنفس و ایجاد وانهادگی و ریلاکس در بدن خود بدون حرکت در همان حال بمانید و بدون فکر کردن به چیز های بی مورد و بی ربط افکار خود را در عرصه خیال رشد داده و سعی کنید که قویا تصور بکنید شما در روی یک آهنریایی به اندازه اندامتان خوابیده اید و هر لحظه آهنربا تمام سلول های اعضای بدن شما را به خود جذب می کند و بنابر این تمام قسمت های بدن شما هر لحظه شل تر و سنگین تر و بی اراده تر می شود و همزمان با تصور شدید این حالت می توانید تلقینات ذهنی نیز در همین جهت یعنی سنگین و بی ارادگی انجام دهید تصورات خود را قطع نکنید .باید تصورات و تلقینات ذهنی شما ممتد و متوالی باشد و لحظه ای قطع نگردد وقتی که احساس سنگینی و بی اراده گی نمودید چنین تلقین به نفس و تصور کنید " آهنربا آنقدر مرا جذب سنگین و بی اراده کرده که قادر به باز کردن چشمان خود نخواهم بود"

شما بعد از چند جلسه به خلسه کامل خواهید رسید و قادر به باز کردن پلک های خود نخواهید بود

روش نگاه به نقطه سیاه :


دایره ای سیاه و تو پر(نقطه سیاه) به قطر یک سانتیمتر روی کاغذی سفید بکشید و به دیوار کمی بالاتر از نقطه دید بچسبانید. در فاصله حدود یک و نیم متری روی زمین یا صندلی بنشینید آنگاه با چند تنفس عمیق بدن خود را ریلاکس کنید.

سپس چشمان خود را بسته چند دقیقه سعی کنید به چیزی فکر نکنید.بعد چشمانتان را باز کرده به نقطه سیاه نگاه کنید.

در حین نگاه به نقطه سیاه نباید به چشمان خود فشار بیاورید و همچنین از تشتت فکر خود داری کنید و هر گاه چشمان شما خسته شد می توانید یک یا دو بار پلک زده و دوباره نگاه خود را ادامه دهید.

شما بعد از مدتها تمرین نگاه به نقطه سیاه دچار حالات مختلفی خواهید شد که چون این حالات در افراد مختلف متفاوت می باشد لذا لازم به ذکر آنها نیست و تمرین کننده خود به طور تجربی احساس می کند و باید بگویم که مشخص ترین حالات , بی خبری از محیط و نگریستن به درون خود می باشد.

شما بعد از مدتها تمرین این روش به حالات خلسه با چشمان باز خواهید رسید یعنی هیپنوز عمیق را با چشمان باز احساس خواهید کرد

روش نگاه به شعله شمع :


روی صندلی و یا زمین به حالت راحت بنشینید . شمع در حدود 25 تا 30 سانتی متری شما قرار گیرد. با چند نفس عمیق بدن خود را وانهاده و ریلاکس و شل بکنید آنگاه حدود 5 دقیقه چشمان خود را بسته و سعی نمائید همه افکار مزاحم را از ذهن خود دور کنید آنگاه چشمان خود را باز کرده به طور ثابت و با حالت عادی چشمها بدون فشار آوردن زیاد به آنها به شعله شمع نگاه کنید شعله لرزان شمع در شما ایجاد خلا فکری کرده و موجب قبولی تلقینات ذهنی شما خواهد شد.

در هنگام خیره شدن به شعله شمع چنین به خود تلقین ذهنی کنید " هر لحظه ای که من به شعله شمع نگاه می کنم تمام اعضای بدنم وانهاده و سنگین و کرخت می شود و همانگونه نیز هر لحظه پلکهای من خسته و سنگین تر می شود تا آنجا که می خواهد خود به خود بسته شود " وقتی که متوجه شدید تلقینات پی در پی ذهنی شما در هنگام خیره شدن به شعله شمع موثر واقع شده و بدنتان سنگین و شل و پلکهای شما نیز سنگین تر گشته کم کم بسته می شوند . تصور بسته شدن را قوی کنید:

هنگامی که چشمهای شما در حال بسته شدن است چنین به خود تلقین ذهنی نمائید : " هر لحظه چشمهای من بر اثر سنگینی پلکهای خود , خود به خود بسته می شود و با بسته شدن چشمهایم به هیپنوز عمیق وارد می شوم" تا بسته شدن کامل چشمهایتان این تلقین را تکرار کنید وقتی که چشمهایتان به حالت خود به خودی و بر خلاف اراده شما بسته شد به خواب مغناطیسی عمیق خواهید رفت.

تذکر: اگر موقع نگاه کردن به شمع چشمهای شما خسته شد می توانید یک یا دو بار پلک زده دوباره خیره شوید .مواظب باشید اولا کمتر پلک بزنید ثانیا پلک زدن شما موجب تشتت فکر شما نشود
+ نوشته شده در  ساعت   توسط زندی  |